Scurt istoric al liceului
La 1 septembrie 1966, în urma aprobării Ministerului Învățământului și a Ministerului Apărării a luat ființă în Calea Griviței Nr. 249 (actualmente sediul Registrului Auto Roman) Liceul Industrial de Transporturi, pregătind specialiști în exploatare, întreținere și reparații auto.

Având în vedere dezvoltarea industriei producătoare de mijloace de transport din perioada anilor 1970-1975,a crescut mult și necesarul de șoferi, mecanici auto. Datorită acestui fapt, în anul școlar 1974-1975 liceul a fost mutat în actualul sediu din Bd. Iuliu Maniu Nr. 191 sector 6, în vecinătatea Autobazei de Transporturi Internaționale, cu schimbarea denumirii în Liceul Industrial de Mecanica Nr. 13, având ca specialități de pregătire electromecanici auto și mecanici conducători auto.

Ca urmare a aplicării Legii Educației și Învățământului Nr. 28/1978 se dispune schimbarea denumirii unității școlare din Liceul Industrial de Mecanica Nr. 13 în Liceul Industrial Nr. 8, în cadrul căruia a funcționat și Școala Profesionala Nr. 39 de specialitate electromecanici auto.

Prin Ordinul Ministerului Educației și Învățământului Nr. 6440 din 21 iunie 1991 se schimbă denumirea unității școlare în Grup Școlar Industrial Transporturi Auto, denumire sub care a funcționat până la 1.09.1999 când prin ordinele MEN 3220/5.02.1999 și 3647/15.04.1999 a devenit Grupul Școlar ,,Iuliu Maniu”.

În noiembrie 2006, conform Ordinului MEC Nr. 5548/ 6.11.2006 Grup Școlar „ Iuliu Maniu” devine Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”.

Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” a pregătit în decursul anilor absolvenți în următoarele domenii: transporturi, matematica-informatică, servicii, turism si alimentatie asigurând în același timp elevilor și posibilitatea obținerii permisului de conducere categoriile B, C, C+E prin școala de șoferi proprie.

Incepand cu anul scolar 2014-2015, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” scolarizeaza elevi si in filiera vocationala, profil sportiv.